9 thoughts on “ Šárka - 7. Téma - Various - Počúvanie Hudby Pre 7. Ročník Základnej Školy (Vinyl, LP)

  1. Dnes Vám napíšem o počúvaní hudby. Určite každý z Vás niekedy v živote zažil pocit, keď v rozhovore s niekým, Vás dotyčný spoludiskutujúci nepočúval pozorne a mlel svoje dookola. A aj napriek Vašim jasným a pravdivým argumentom ste pocítili frustráciu, pretože akokoľvek precízne ste sa mu snažili vysvetliť svoj postoj, alebo názor, nevypočul Vašu reč.
  2. Počúvanie hudby "Hudobné kvapky". Milí mladí muzikanti. Mám pre vás dobrú správu. Totiž ak budete počúvať hudbu a prinútite sa aspoň raz denne vypočuť si najkrajšie diela z našej hudobnej knižnice, uvidíte, že po pár mesiacoch pocítite výraznú zmenu.
  3. Spoločnosť pre predškolskú výchovu región KOŠICE a KOŠICE - OKOLIE zorganilzovala v mesiaci november odborný seminár POČÚVANIE HUDBY V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ. Lektorkou seminára bola úžasná, vtipná a erudovaná odborníčka na hudobnú výchovu p. PaedDr. ANIČKA DEREVJANÍKOVÁ, PhD. z PF v Prešove.
  4. Programy na počúvanie hudby v počítači Všetci radi počúvame hudbu vo vašom počítači. Niekto je obmedzený na hľadanie a zhromažďovanie skladieb v zvukových nahrávkach sociálnych sietí, pre ostatných je dôležité vytvoriť plnohodnotné hudobné knižnice na pevnom disku.
  5. 1 Počúvanie hudby v 3. ročníku základnej školy Na základe analýzy učebnice hudobnej výchovy pre 3. ročník ZŠ vydanej v roku uvádzame skladby podľa poradia, v akom sa v učebnici nachádzajú. - skladba pre dva klavíry, dvoje huslí, violu, violončelo, kontrabas, flauty, klarinet.
  6. Počúvanie „extrémnej hudby“ ako heavy metal vám môže pomôcť upokojiť sa a cítiť sa inšpirovaný, zistila nová štúdia. Podľa výskumu zverejneného v akademickom časopise Frontiers in Human Neuroscience psychológovia zistili, že počúvanie hlasnej a chaotickej hudby v skutočnosti pomáha poslucháčom cítiť sa inšpirovaní a pokojní.
  7. iTunes: Prehrávanie hudby, videí a ďalších médií, Počúvanie hudby, Prehrávanie videí, Vytváranie playlistov a vypaľovanie diskov, Zdieľanie hudby a videí.
  8. 27,-Eur na hodinu (0,45 cent/min.) pre jedného poslucháča, pre ďalšieho poslucháča 9,-Eur na hodinu (0,15 cent/min.)(27,-Euro je minimálna hodnota na rezerváciu posluchovej miestnosti)Získajte 10,-Euro na posluchPre nových zákazníkov darujeme 10,-Euro na jucornmalliftcomwei.tuiworperscondebascioubidpieneuhapling.cožby: CD/SACD demagnetizácia zadarmo. použitie Carbonového Discu zadarmo.
  9. Vo všeobecnosti podľa nej platí, že počúvanie hudby do 80 decibelov možno z hľadiska sluchu považovať za bezpečné. Zdravotné riziká vznikajú pri hudbe hlasnejšej ako 80 dB. Hranica zdravotného rizika závisí od intenzity hluku a času vystavenia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *